Berfin

Berfin je kvalitetan proizvođać modernih i kvalitetnih tepiha za sve okuse.

Tepih Artos 1716 Grey, VIŠE DIMENZIJA

98.80 kn440.80 kn

Tepih Adora, 5547 T, VIŠE DIMENZIJA

98.49 kn1,889.66 kn

Tepih Adora, 5547 B, više dimenzija

218.88 kn1,889.66 kn

Tepih Adora, 5440 K, VIŠE DIMENZIJA

393.98 kn1,444.60 kn

Tepih Adora, 5197 B, VIŠE DIMENZIJA

218.88 kn1,889.66 kn

Tepih Aspect 1723 Navy, VIŠE DIMENZIJA

152.00 kn440.80 kn

Tepih Aspect 1722 Navy, VIŠE DIMENZIJA

152.00 kn273.60 kn

Tepih Adora, 5792 T, VIŠE DIMENZIJA

218.88 kn1,889.66 kn

Tepih Adora, 5547 Y, VIŠE DIMENZIJA

393.98 kn1,444.60 kn

Tepih Adora, 7004 V, VIŠE DIMENZIJA

218.88 kn1,889.66 kn

Tepih Adora, 5792 Y, VIŠE DIMENZIJA

393.98 kn1,889.66 kn

Tepih Adora, 5547 V, VIŠE DIMENZIJA

218.88 kn1,889.66 kn

Tepih Adora, 5289 Y, VIŠE DIMENZIJA

393.98 kn1,889.66 kn

Tepih Adora, 7052 V, VIŠE DIMENZIJA

218.88 kn1,444.60 kn

Tepih Adora, 5792 V, VIŠE DIMENZIJA

393.98 kn1,889.66 kn

Tepih Adora, 5792 B, VIŠE DIMENZIJA

218.88 kn1,889.66 kn

Tepih Adora, 5566 V, VIŠE DIMENZIJA

218.88 kn1,889.66 kn

Tepih Adora, 5440 V, VIŠE DIMENZIJA

218.88 kn1,889.66 kn

Tepih Adora, 5241 V, VIŠE DIMENZIJA

393.98 kn1,889.66 kn

Tepih Adora, 5197 V, VIŠE DIMENZIJA

218.88 kn1,889.66 kn

TEPIH ELITE 4375 Beige više dimenzija

679.28 kn898.85 kn