Kuhinje

Blok kuhinja Polka, dužine 240 cm

4,070.25 Kn 2,279.24 Kn

Blok kuhinja Salsa, dužine 240 cm

4,070.25 Kn 2,279.24 Kn

Kuhinja Twist, dimenzije 240 x 60 cm

4,089.75 Kn 2,279.24 Kn

Blok kuhinja ALINA

2,352.96 Kn 2,117.66 Kn

Blok kuhinja DARIA

2,170.56 Kn

Barski stol SB9

638.40 Kn 574.56 Kn

Barski stol SB8

1,368.00 Kn 1,231.20 Kn